Cursus SOAP rapporteren en SMART formuleren


ALGEMEEN

In deze cursus leer je efficiënt met SOAP rapporteren. Je leert wat goed rapporteren is en hoe de SOAP-methode je daarbij kan helpen. Je oefent met diverse praktijksituaties.

Daarnaast leer je SMART je doelen formuleren. Zo kan je toetsen of de acties en activiteiten het gewenste effect hebben.

INHOUD

De S van SOAP staat voor Subjectief en is de informatie, verteld door de cliënt of mantelzorger.

De O van SOAP staat voor Objectief en gaat over jouw directe observatie en feiten.

De A van SOAP staat voor Analyse en gaat over de conclusie die jij trekt op basis van de informatie over de subjectieve (S) en objectieve (O) gegevens van SOAP.

De P van SOAP staat voor Plan. Jij geeft aan welke acties je onderneemt op basis van de analyse.

Na deze cursus kun je

  • De doelen van rapporteren noemen;
  • De eisen van V&VN aan goede verslaglegging toepassen;
  • Het belang noemen van rapporteren op acties in het ECD;
  • De SOAP-methode toepassen;
  • Rapporteren op wat je hebt gesignaleerd/geobserveerd bij de zorgvrager;
  • Ken je het theoretisch referentiekader rondom doelen SMART formuleren.

METHODIEK

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt.
Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn vanwege CORONA onze opleidingen online.

Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalvemetersamenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer kan, bieden wij een combinatie van online en klassikaal leren.