Wat wil jij weten over deze cursus?

In deze cursus ga je aan de slag met SOAP rapporteren. Je krijgt kennis over het belang van rapporteren, wat goed rapporteren is en hoe de SOAP methode je daarbij kan helpen. Je oefent met veel verschillende praktijksituaties zodat je na deze cursus voor je eigen cliënten ook SOAP rapportages kunt maken.

Daarnaast gaan we in op het SMART formuleren. Het is van belang om op een goede manier doelen te formuleren. Als dit op een juiste manier gebeurt kun je later toetsen of de ondernomen activiteiten het gewenste effect gehad hebben.

.

De S van SOAP staat voor Subjectief en gaat over informatie afkomstig van de cliënt of mantelzorger. De S gaat dus over wat de cliënt of mantelzorger zelf zegt.

De O van SOAP staat voor Objectief en gaat over de directe observatie van de situatie met feitelijke waarnemingen. Het zijn feiten die jij in de situatie hebt waargenomen.

De A van SOAP staat voor Analyse en gaat over de conclusie die jij trekt op basis van de informatie over de subjectieve (S) en objectieve (O) gegevens van SOAP. Hierbij betrek je ook gegevens uit eerdere momenten van de SOAP-rapportages. Deze neem je mee in je analyse.

De P van SOAP staat voor Plan en gaat over het plan dat is of gaat worden uitgevoerd. In dit deel geef je aan welke acties je wilt gaan ondernemen op basis van de analyse.

Na deze cursus kun je:

  • De doelen van rapporteren noemen;
  • De eisen van V&VN aan goede verslaglegging toepassen;
  • Het belang noemen van rapporteren op acties in het ECD;
  • De SOAP methode toepassen;
  • Rapporteren op wat je hebt gesignaleerd/geobserveerd bij de zorgvrager;
  • Ben je op de hoogte van het theoretisch referentiekader rondom “doelen SMART formuleren”.

Eén van de kenmerkende eigenschappen van e-learning en zelfstudie is dat de stof in eigen tijd en tempo kan worden doorgenomen. Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling van onze opleidingen om deze geheel online aan te kunnen bieden. Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalve meter samenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer klassikaal kan stappen wij weer over op een combinatie van zowel online als klassikaal leren.

 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in!

Heb je nog vragen? Laat het ons weten!