EDUJET OMDAT LEREN IN DE ZORG MEER IS DAN KENNIS Praktijkgericht leren met plezier

Cursus Wet zorg en dwang


De cursus Wet zorg en dwang gaat dieper in op deze belangrijke zorgwet. Sinds 1 januari 2020 is de wet BOPZ vervangen door de Wzd.

Dit betekent dat jij als zorgverlener een andere werkwijze moet hanteren.

De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’, wat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving. Van jou wordt er meer toelichting en verslaglegging gevraagd en dus is het belangrijk om je goed voor te bereiden.

De cursus Wet zorg en dwang helpt je om deze wet te leren begrijpen en toe te passen in jouw dagelijkse werk. Zo kun jij als professional de beste zorg blijven verlenen aan de cliënt.

Het instapniveau van de cursus is een afgeronde mbo-opleiding niveau 4/5. De cursus is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

INHOUD

Tijdens de cursus komt uiteraard de belangrijkste kennis van de belangrijke wetgeving aan de orde, maar wordt ook uitgelegd wat dit betekent voor jou in de praktijk.

Onderwerpen

 • Wat is de Wet Zorg en Dwang in het algemeen?
 • Welke voorwaarden gelden er voor jou bij de uitvoering van deze wet?
 • Wat moet je precies kunnen? (je oefent aan de hand van voorbeelden)
 • Wat is belangrijk in de communicatie richting de cliënt en betrokkenen?
 • Welke stappen onderneem je tijdens het zorgproces?

Uiteraard is de situatie bij gedwongen opname gevoelig en is het belangrijk om zorgvuldig en professioneel te handelen. Het helpt wanneer je precies weet hoe de wet in elkaar steekt, zodat jij als zorgprofessional de cliënt, familieleden en ook collega’s duidelijkheid kunt bieden.

Na het volgen van de cursus:

 • Weet je wat de Wet zorg en dwang inhoudt en kun je dit benoemen vanuit verschillende invalshoeken (cliënt, systeem en hulpverlening);
 • Heb je kennis van de toepassing van de vrijheidsbeperking in de Wet zorg en dwang;
 • Kun je aangeven welke interventies ingezet kunnen worden om verschillende vormen van dwang te voorkomen;
 • Hanteer je gesprekstechnieken die een positief effect hebben op de totstandkoming van dwangtoepassing;
 • Weet jij welke stappen in de zorgverlening genomen moeten worden bij de toepassing van dwang;
 • Weet je welke disciplines een taak hebben bij de toepassing van dwang.

Deze competenties helpen jou als zorgverlener om bewuster met de machtsongelijkheid tussen cliënt en hulpverlener om te gaan en brengen een eenduidige aanpak binnen de zorginstelling. Hiermee blijft de professionaliteit binnen de instelling gewaarborgd.

METHODIEK

 • E-learning; de kennis wordt aangeboden via een online platform. Duur; ongeveer 1,5 tot 2 uur. De kosten hiervan zijn €19,95 per persoon.
 • Blended learning; de kennis wordt aangeboden via e-learning (2 uur) in combinatie met klassikale bijeenkomsten (2 dagdelen). Prijs op aanvraag.
 • Maatwerk; zowel inhoud als vorm kunnen worden toegespitst op jouw specifieke wensen als organisatie. Prijs op aanvraag.

Bij Edujet stopt het leren niet nadat de opleiding is afgerond. De online kennis blijft voor jou als EVV-er beschikbaar en je kunt gebruik maken van coaching via onze docenten.

Zonder extra kosten, want borging van kennis en kunde vinden wij bij de leercurve horen en ons kwaliteitstandaarden.

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt.

Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn vanwege CORONA onze opleidingen online.

Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalvemetersamenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer kan, bieden wij een combinatie van online en klassikaal leren.