Wat wil jij weten over deze cursus?

Wet BOPZ wordt vervangen door Wet zorg en dwang

Per 1 januari 2020 vervalt de wet BOPZ en wordt deze vervangen door de Wet zorg en dwang. Dit betekent dat jij als zorgverlener een andere werkwijze moet gaan hanteren. De kern van de wet is ‘Nee, tenzij’, wat betekent dat onvrijwillige zorg in principe niet mag worden toegepast, tenzij er sprake is van ernstig nadeel voor de cliënt of de omgeving. Van jou wordt er meer toelichting en verslaglegging gevraagd en dus is het belangrijk om je goed voor te bereiden.

De cursus Wet zorg en dwang helpt je om deze nieuwe wet te leren begrijpen en toe te passen in jouw dagelijkse werk. Zo kun jij als professional de beste zorg blijven verlenen aan de cliënt en ben jij klaar voor 2020.

Het instapniveau van de cursus is een afgeronde mbo-opleiding niveau 4/5. De cursus is geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Tijdens de cursus komt uiteraard de belangrijkste kennis van de nieuwe wetgeving aan de orde, maar wordt ook uitgelegd wat dit betekent voor jou in de praktijk. De cursus leert je het volgende:

 • Wat is de Wet Zorg en Dwang in het algemeen?
 • Wat is het belangrijkste voor jou om te weten en waarom?
 • Welke voorwaarden gelden er voor jou bij de uitvoering van deze wet?
 • Wat moet je precies kunnen? (en je oefent daarmee aan de hand van voorbeelden)
 • Wat is belangrijk in de communicatie richting de cliënt en betrokkenen?
 • Welke stappen onderneem je tijdens het zorgproces?

Uiteraard is de situatie bij gedwongen opname gevoelig en is het enorm belangrijk om zorgvuldig en professioneel te handelen. Het helpt wanneer je precies weet hoe de wet in elkaar steekt zodat jij als zorgprofessional de cliënt, familieleden en ook collega’s duidelijkheid kunt bieden.

Na het volgen van de cursus:

 • Weet je wat de Wet zorg en dwang inhoudt en kun je dit benoemen vanuit verschillende invalshoeken (cliënt, systeem en hulpverlening);
 • Heb je kennis van de toepassing van de vrijheidsbeperking in de Wet zorg en dwang;
 • Kun je aangeven welke interventies ingezet kunnen worden om verschillende vormen van dwang te voorkomen;
 • Kun je diverse gesprekstechnieken benoemen die een positief effect hebben bij de totstandkoming van dwangtoepassing;
 • Kun jij aangeven welke stappen in de zorgverlening genomen moeten worden bij de toepassing van dwang;
 • Kun je aangeven welke disciplines een taak hebben bij de toepassing van dwang.

Deze competenties helpen jouw als zorgverlener om bewuster met de machtsongelijkheid tussen cliënt en hulpverlener om te gaan en brengen een eenduidige aanpak binnen de zorginstelling. Hiermee blijft de professionaliteit binnen de instelling gewaarborgd.

Wij bieden drie verschillende studievormen aan, zodat je kunt kiezen welke vorm het beste bij jou past.

 • E-learning; de kennis wordt aangeboden via een online platform. Duur; ongeveer 1,5 tot 2 uur. De kosten hiervan zijn €19,95 per persoon.
 • Blended learning; de kennis wordt gemixt aangeboden via e-learning (2 uur) in combinatie met klassikale bijeenkomsten (2 dagdelen). Prijs op aanvraag.
 • Maatwerk; zowel inhoud als vorm kunnen worden toegespitst op jouw specifieke wensen als organisatie.Prijs op aanvraag.

Bij ons stopt het leren niet nadat de cursus is afgerond. De online kennis is altijd beschikbaar en onze docenten kun je blijven benaderen met vragen of kwesties. Zonder extra kosten, want borging van kennis en kunde vinden wij bij de leercurve horen.

Eén van de kenmerkende eigenschappen van e-learning en zelfstudie is dat de stof in eigen tijd en tempo kan worden doorgenomen. Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling van onze opleidingen om deze geheel online aan te kunnen bieden. Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalve meter samenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer klassikaal kan stappen wij weer over op een combinatie van zowel online als klassikaal leren.

 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in!

Heb je nog vragen? Laat het ons weten!