Cursus Rouwverwerking


De cursus rouwverwerking richt zich om het omgaan met mensen die in rouw zijn.

Rouw hoort bij het leven. Tijdens de cliëntreis binnen jouw zorginstelling komt rouw niet alleen voor bij overlijden, maar bijvoorbeeld ook tijdens de opname. De cliënt rouwt dan om het feit dat afscheid genomen moest worden van het leven dat geleid werd.

Om de cliënt/familie/mantelzorger tijdens rouwprocessen goed te kunnen begrijpen en begeleiden, is het belangrijk om meer over de achtergrond van rouw en rouwverwerking te weten en hoe daarmee om te gaan.

INHOUD

In deze cursus leer je alles over rouw en de communicatie/omgang met mensen die rouwen. Deze cursus helpt om je te verplaatsen in de ander.

Wanneer je deze doorlopen hebt, ben je in staat om de fasen van rouwverwerking te herkennen en collega’s te helpen om te begrijpen waarom mensen in rouw reageren zoals ze reageren.

Onderdelen:

 • Wat is rouw?
 • Gevolgen van rouw
 • Misvattingen over rouw
 • Wat helpt bij rouw
 • Wat helpt niet bij rouw
 • Wie kan helpen bij rouw

Met het volgen van deze cursus werk je aan de volgende competenties:

 • Communicatie
 • Flexibiliteit;
 • Samenwerken
 • Stressbestendigheid
 • Besluitvaardigheid
 • Coachen
 • Initiatief nemen

METHODIEK

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt.

Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn, vanwege CORONA onze opleidingen online.

Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalve meter samenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer kan, bieden wij een combinatie online en klassikaal leren.