Wat wil jij weten over deze cursus?

Medicatieveiligheid is een hot item in de (ziekenhuis)farmacie, maar het is op alle zorggebieden belangrijk om hier alert op te zijn.

Jij krijgt in deze module een uitgebreide introductie in de medicatieveiligheid, zodat je de belangrijkste termen kent, maar ook inzicht hebt in typen medicatiefouten. Daarbij worden mogelijke oorzaken en oplossingen besproken; het doel is dat jij na deze module (inclusief de praktijkopdrachten) in staat bent een actieve rol te spelen bij het signaleren en aanpakken van medicatiefouten.

De onderwerpen die in deze cursus behandeld worden zijn:

  • De begrippen medicatieveiligheid en intrinsieke en extrinsieke toxiciteit;
  • Risicoprocessen, risicopatiënten en risicogeneesmiddelen;
  • Indeling van medicatiefouten op ernst;
  • Indeling van medicatiefouten op plaats in het proces;
  • Actuele landelijke ontwikkelingen.

Na het volgen van de cursus medicatieveiligheid kun jij:

  • De begrippen risicoprocessen, risicopatiënten en risicogeneesmiddelen in relatie tot medicatiefouten uitleggen;
  • De voornemens van de minister van VWS ten aanzien van medicatieveiligheid uiteenzetten;
  • In de doelstellingen van de minister risicoprocessen, risicopatiënten en risicogeneesmiddelen herkennen;
  • Het begrip doelmatigheid uitleggen.

Eén van de kenmerkende eigenschappen van e-learning en zelfstudie is dat de stof in eigen tijd en tempo kan worden doorgenomen. Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling van onze opleidingen om deze geheel online aan te kunnen bieden. Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalve meter samenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer klassikaal kan stappen wij weer over op een combinatie van zowel online als klassikaal leren.

 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in!

Heb je nog vragen? Laat het ons weten!