EDUJET OMDAT LEREN IN DE ZORG MEER IS DAN KENNIS Praktijkgericht leren met plezier

Cursus Medicatieveiligheid


De cursus medicatieveiligheid richt zich op het herkennen van medicatierisico’s. Medicatieveiligheid is cruciaal omdat fouten met medicatie vervelende gevolgen kunnen hebben.

Jij krijgt in deze module inzicht in de medicatieveiligheid, zodat je de belangrijkste termen kent en medicatierisico’s weet te herkennen. Mogelijke oorzaken en oplossingen worden besproken.

Na deze module (inclusief de praktijkopdrachten) kan jij een actieve rol te nemen bij het signaleren en voorkomen van medicatiefouten.

INHOUD

Onderwerpen:

  • De begrippen medicatieveiligheid en intrinsieke en extrinsieke toxiciteit;
  • Risicoprocessen, risicopatiënten en risicogeneesmiddelen;
  • Indeling van medicatiefouten op ernst;
  • Indeling van medicatiefouten op plaats in het proces;
  • Actuele landelijke ontwikkelingen.

Na het volgen van de cursus medicatieveiligheid kun jij:

  • De begrippen risicoprocessen, risicopatiënten en risicogeneesmiddelen in relatie tot medicatiefouten herkennen en uitleggen;
  • De voornemens van de minister van VWS ten aanzien van medicatieveiligheid uiteenzetten;
  • In de doelstellingen van de minister risicoprocessen, risicopatiënten en risicogeneesmiddelen herkennen;
  • Het begrip doelmatigheid uitleggen.

METHODIEK

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt.

Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn vanwege CORONA onze opleidingen online.

Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalvemetersamenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer kan, bieden wij een combinatie van online en klassikaal leren.