EDUJET OMDAT LEREN IN DE ZORG MEER IS DAN KENNIS Praktijkgericht leren met plezier

Cursus ADL


ADL staat voor Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen. Dit zijn de zelfzorgactiviteiten van de cliënt. Hoe lager de zelfredzaamheid van iemand, hoe meer hulp er nodig is vanuit de zorg.

EDUJET STELT E-LEARNING MODULES ADL GRATIS BESCHIKBAAR.

Om tijdens Corona tijdelijke zorgmedewerkers op hun taken optimaal voor te bereiden, stelt Edujet, in samenwerking met het leerplatform All You Can Learn en WGV Zorg & Welzijn, onze cursus Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) gratis ter beschikking aan zorgorganisaties.

Alle modules wassen, in-en uit bed komen, eten en drinken en toiletgang kunnen kosteloos online worden gevolgd.

Ben je lid van de WGV? Dan heb je toegang tot de cursus via het All You Can Learn platform.

Ben je geen lid van de WGV? Neem dan contact met ons op via info@edujet.nl om de mogelijkheden te bespreken.

INHOUD

Deze cursus ADL leert je om professioneel en doelgericht cliënten te ondersteunen in de algemene dagelijkse levensverrichtingen.

De volgende verrichtingen worden in deze cursus behandeld:

  • Wassen en verzorgend wassen
  • In en uit bed helpen
  • Aankleden
  • Eten en drinken geven
  • Ondersteuning bij de toiletgang.

METHODIEK

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt.

Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn vanwege CORONA onze opleidingen online.

Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalvemetersamenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer kan, bieden wij een combinatie van online en klassikaal leren.