De lerende organisatie / Strategisch leren


Hoe blijf ik up-to-date in de veranderende zorgwereld? Dat ontdek je in onze opleiding Strategisch Leren.

Lijnmanager, HR-professional en bestuurder moeten steeds meer omgevingsbewust zijn, zicht hebben op ontwikkelingen in zorgvraag en zorgaanbod. De relatie hiertussen kunnen leggen en tegelijkertijd aandacht voor het “anders organiseren”, vormen sleutelbegrippen van de strategische agenda. Maar hoe gaan we dat organiseren?

Hoe verbind je leren en ontwikkelen aan mensgericht organiseren? Deelnemen betekent ervaren wat anders kijken, anders denken en anders doen zoal teweeg kan brengen.

“Be the world you want to live in”
Gandhi

DOEL

Doel van deze leergang is strategisch leerbeleid anno 2022 zo flexibel en wendbaar te maken dat leervragen vanuit iedere veranderende externe omstandigheid (scenario’s) gepareerd kunnen worden. Wij helpen je graag om het formele opleiden en leren te ontwikkelen en verbinden met meer eigentijdse en toekomstbestendige aanpak. Samen een passend leer- en ontwikkelbeleid ontwikkelen dat we duurzaam kunnen (uit)voeren.

 • Je ontdekt hoe het organiseren van mensgericht leren en ontwikkelen vanuit meerdere invalshoeken kan bijdragen aan leer-en werkplezier met daarbij tevens een hogere kwaliteit van zorg en welzijn.
 • Je ontdekt hoe je de kwaliteit van de dienstverlening blijvend kunt garanderen, ondanks bijv. toenemende financiële druk binnen je organisatie en nieuwe regelgeving.
 • Je maakt kennis met een reeks van verfrissende ideeën over leren en ontwikkelen gecombineerd met bruikbare leerinterventies.

INHOUD

De expeditie Strategisch Leren is bedoeld voor leer- en ontwikkelprofessionals die sturing geven aan een eigen interne werkgroep, bestaande uit collega’s binnen jouw organisatie, die voorafgaand aan de start door jou samengesteld wordt.

Meedoen aan het expeditie avontuur betekent dat je ervaart wat ‘anders kijken, anders denken en anders doen’ zoal teweeg kan brengen. Voor jou persoonlijk, jouw rol van Leerprofessional én voor jouw organisatie. Je zult merken dat je deelgenoot bent van een proces waarin Ontdekken, Ervaren, Doen, Leren en Dialoog, hand in hand met elkaar gaan. Ook nemen we regelmatig een kijkje in de toekomst. Vervolgens bepaal jij samen met jouw organisatie of en hoe de inzichten te vertalen naar concrete stappen.

Praktijkgericht

Het doel van opleiding is dat jij als expert na afloop in staat bent om voor jouw eigen organisatie toekomstgerichte leerplannen te ontwerpen en realiseren. Wij bieden de expeditie aan binnen een digitale leeromgeving aangevuld met klassikale bijeenkomsten.

Onderdelen van de expeditie

 • Een (digitale) intake voorafgaand aan de start van een expeditie;
 • Afname en terugrapportage van jouw gedragsstijlentest;
 • Deelname aan plenaire bijeenkomsten van één dagdeel. Hierbij staan de volgende thema’s centraal:
  • Jouw zelfbeeld, jouw mensbeeld, toekomst denken en leidende principes
  • Leerfunctie en SLOP
  • Visie op strategisch leren;
  • Van kreet naar concreet, SLP
 • Toegang tot de Edujet leeromgeving voor de duur van één jaar;
 • Individuele coaching op afstand (max. 2 uur per deelnemer).

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt. Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Kosten

De kosten per organisatie bedragen  € 3.500  (BTW vrij) voor deelname aan het expeditieprogramma.  Over eventueel aanvullende ondersteuning worden vooraf individuele maatwerkafspraken gemaakt.

ONTKETEN DE LERENDE ORGANISATIE

Edujet biedt een leerexpeditie aan die o.a. uit vier live bijeenkomsten bestaat. Wij gebruiken niet voor niets de term “Expeditie”, want in onze aanpak gaan wij samen met de deelnemers op ontdekkingstocht in het leerlandschap, gaan wij inzichten krijgen en uitzichten ontwerpen. Je bent als expeditie deelnemer zélf aan zet om te bepalen welke ontdekkingen voor jou en jouw organisatie bruikbaar zijn. Het ontketenen van een lerende organisatie is en blijft maatwerk.

Eerst volgende startdata