Wat wil jij weten over deze cursus?

De betekenis van zelfreflectie volgens het woordenboek is: ‘overdenking van je eigen gedachten, gevoelens en herinneringen’.

In elk beroep is het van belang af en toe te kijken naar je eigen acties, gedachten en gevoelens. Maar helemaal als je werkt in de zorg. Dagelijks werk je met mensen die hulp behoeven. Deze mensen, je cliënten, rekenen op jouw deskundigheid.

Maar vaak zie je dat je meer bent dan alleen de verzorgende; men maakt een praatje over allerlei zaken. Jij hebt, om je beroep goed uit te oefenen, dus niet alleen kennis van zaken nodig. Ook moet je er bewust van zijn dat jouw tools vooral ‘jouw eigen zijn’ is. En dat vraagt dus wat van je.

De cursus is gericht op professionals die minimaal beschikken over de opleiding Zorgwerker IG niveau 3 of een gelijkwaardige opleiding.

Tijdens de cursus leer je het volgende

  • Wat is zelfreflectie?;
  • Communicatie;
  • Zelfreflectie in de praktijk;
  • Modellen voor zelfreflectie:
    • de cirkel van Korthagen
    • de uit van Bateson
    • de ijsberg van McClelland

Eén van de kenmerkende eigenschappen van e-learning en zelfstudie is dat de stof in eigen tijd en tempo kan worden doorgenomen. Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn wij bezig met de ontwikkeling van onze opleidingen om deze geheel online aan te kunnen bieden. Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalve meter samenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer klassikaal kan stappen wij weer over op een combinatie van zowel online als klassikaal leren.

 

Geïnteresseerd? Schrijf je dan nu in!

Heb je nog vragen? Laat het ons weten!