Cursus Hoe begeleid ik een verandering?


Hoe (bege)leid je een verandering? Als mens doorloop je bij elke verandering een proces. Dit veranderingsproces wordt door psychiater Elisabeth Kübler-Ross beschreven middels een aantal fases.

Je leert deze fases te herkennen en de bijbehorende emoties te begrijpen en hoe hiermee om te gaan.

INHOUD

In deze cursus leer je hoe mensen omgaan met veranderingen en hoe je daar als professional mee om kunt gaan.

Denk aan veranderingen bij medewerkers, van nieuwe protocollen als zorgverlener tot een nieuwe functie. Of veranderingen bij een cliënt, die in een andere situatie terechtkomt.

Verandering kan leiden tot onrust en onzekerheid.

Het is belangrijk om te weten hoe je met veranderingen bij jezelf of bij een ander om kan gaan.

Als cursist leer je:

  • Omgaan met een (eigen) verandering;
  • Het proces van verandering;
  • Hoe jij anderen kunt helpen in het veranderingsproces.

METHODIEK

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt.

Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn vanwege CORONA onze opleidingen online.

Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalvemetersamenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer kan, bieden wij een combinatie van online en klassikaal leren.