“Weinig dingen helpen een mens meer dan hem verantwoordelijkheid te geven
en te laten merken dat je hem vertrouwt.”

Booker T. Washington

 

Als ervaren leidinggevende heeft het thema ‘eigenaarschap’ mij altijd geïntrigeerd. Jouw regievoering over jouw werk, jouw passie, jouw werkplezier.

Het verbaast mij dat medewerkers in de 21e eeuw nog steeds accepteren dat er “iemand” of “de organisatie” een grote vinger in de pap krijgt bij het invullen van hun eigen werkgeluk.

Voor mij is de regie voeren over mijn eigen leven om verschillende redenen heel belangrijk. Ik ben blij dat er een nieuwe generatie jonge beroepsbeoefenaren instroomt die hetzelfde wil.

In de zorg- en onderwijssector is er naar mijn mening een enorme worsteling gaande om de oude en de nieuwe werkelijkheid aan elkaar te verbinden. Geen van beide is beter of belangrijker, het gaat er volgens mij om dat je de kwaliteiten van beide stromingen met elkaar verbindt. Samen met elkaar de regie bepalen.

Wat mij hierbij drijft is de kunst om op alle niveaus in verbinding met elkaar te komen, elkaar te zien, te waarderen en respecteren. Out of the box denken inspireert mij. Dan zie je meer, ontdek je meer, bereik je meer.

Ik vind het een uitdaging om samen met organisaties nieuwe mogelijkheden te zien, eigentijds te innoveren. Met behoud van wat goed is, toevoegen wat nodig is.

Onze missie als Edujet is geslaagd wanneer medewerkers eigen potentieel en talenten ontdekken, waaruit eigenaarschap en regievoering ontstaat. Dit eigenaarschap is de basis voor duurzame, toekomstbestendige en werkbare oplossingen, die bijdragen aan het welzijn van cliënten en waar iedereen energie van krijgt.

Theo van den Bos

Directeur Edujet