EDUJET OMDAT LEREN IN DE ZORG MEER IS DAN KENNIS Praktijkgericht leren met plezier

Strategisch leren


Hoe blijf ik up-to-date in de veranderende zorgwereld? Dat ontdek je in onze opleiding Strategisch leren.

Om vandaag de dag te kunnen inspelen op de vele veranderingen als zorgprofessional, is het belangrijk om aandacht te besteden aan hoe jij kunt blijven voldoen aan de veranderende eisen die aan de zorg- en welzijnsprofessionals worden gesteld.

Hoe verbind je leren en ontwikkelen aan mensgericht organiseren?

Deelnemen betekent ervaren wat anders kijken, anders denken en anders doen zoal teweeg kan brengen.

Wij willen voor jou een eigen leergerichte aanpak ontwikkelen die mensen motiveert. Daarbij moet dit niet alleen een strategisch leerbeleid worden, maar ook een praktijkgericht, hanteerbaar leerplan.

Wij helpen je graag om het formele opleiden en leren te ontwikkelen en verbinden met meer eigentijdse en toekomstbestendige aanpak.

INHOUD

De opleiding Strategisch Leren is bedoeld voor HR(D)-professionals, zorgmanagers, praktijkopleiders, leermanagers en directie in de zorg. Wij onderzoeken samen wat het belang is van strategisch leren en ontwikkelen in combinatie met de toegevoegde waarde van het mensgericht organiseren van leren.

We kijken vanuit verschillende abstracties naar strategisch leren.

  • Microniveau: het belang van de cliënt, de professional en het team;
  • Macroniveau: de organisatie, de regio en landelijk.

Praktijkgericht

Het doel van opleiding is dat jij als expert na afloop in staat bent om voor jouw eigen organisatie toekomstgerichte leerplannen te ontwerpen en realiseren.

Wij bieden de expeditie aan binnen een digitale leeromgeving.

Belangrijk om te weten

  • Wij starten altijd met een digitale intake;
  • Wij bieden iedereen een test in gedragsstijlen aan via MapsTell;
  • Er is een contactdag (dagdeel) en 2 webinars;
  • Voor iedere deelnemers is er 2 uur coaching op afstand beschikbaar;
  • Omdat het een online opleiding betreft, kun je op elk gewenst moment starten.

METHODIEK

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt.

Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn vanwege CORONA onze opleidingen online.

Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalvemetersamenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer kan, bieden wij een combinatie van online en klassikaal leren.