Dynamische personeelsplanning


De opleiding dynamische personeelsplanning leidt zorgmanagers, HR-professionals en zorgbestuurders op om een flexibele en gebalanceerde personeelsplanning te maken. Hoe plan ik een optimale personeelsbezetting met behoud van zorgkwaliteit?

Er wordt vandaag meer wendbaarheid dan ooit geëist van zorg- en welzijnsorganisaties.

Als lijnmanager, HR professional en bestuurder moet je omgevingsbewust zijn, zicht hebben op de ontwikkelingen in zorgvraag en -aanbod, de verbinding kunnen maken en gericht zijn op regionale samenwerking.

Wendbare organisaties zijn beter in staat om met ontwikkelingen mee te bewegen doordat ze tijdig anticiperen.

Dynamische personeelsplanning heeft zowel wendbaarheid in beleid (product) als in proces.

Duurzaam

Het beleid moet wendbaar zijn wanneer externe omstandigheden (scenario’s) wijzigen. Dynamisch in proces vanuit organisatiebelang en medewerkersbelang. Dynamische personeelsplanning is toekomstgericht, efficiënt en effectief.

Wil jij leren hoe dit toe te passen?

Wil jij leren om een flexibele en gebalanceerde personeelsplanning te maken? Laat je dan door Edujet begeleiden en adviseren.

Jij leert hoe

  • de kloof te dichten tussen dynamische personeelsplanning en de operationele personeelsinzet;
  • mensgericht organiseren kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg
  • je de kwaliteit van zorg kunt garanderen, ondanks bijvoorbeeld toenemende financiële druk binnen de organisatie en nieuwe regelgeving.

We laten je kennismaken met verfrissende ideeën en bruikbare interventies.

METHODIEK

Het doel van de opleiding is om een fundament te leggen voor een dynamische en duurzame personeelsplanning. Je leert werken in een digitale leeromgeving waar je gedurende een heel jaar toegang tot hebt.

  • Wij starten altijd met een digitale intake;
  • Wij bieden jou een assessment in gedragsstijlen aan via MapsTell;
  • Er is een contactdag (dagdeel) en 2 webinars;
  • Voor iedere deelnemers zijn 2 uur coaching op afstand beschikbaar;
  • Omdat het een online opleiding betreft, kun je op elk gewenst moment starten.

Het voordeel van e-learning en zelfstudie is dat jij het moment en het tempo bepaalt.

Op basis van inschatting door de opleiding en cursistenevaluaties wordt een gemiddelde studiebelasting vastgesteld. De daadwerkelijke tijd die een individuele student met de cursus bezig is kan afwijken, zowel naar boven als naar beneden.

Op dit moment zijn vanwege CORONA onze opleidingen volledig online.

Met een virtueel klaslokaal kunnen wij in de anderhalvemetersamenleving doorgaan met opleiden. Zodra het weer kan, bieden wij een combinatie van online en klassikaal leren.