Organisatie en beleid


Ons aanbod

Hieronder vind je ons aanbod van opleidingen en cursussen rondom organisatieprocessen, die met name geschikt zijn voor HR(D)-managers en beleidsmedewerkers binnen zorgorganisaties.

Klik op een cursus die jij interessant vindt en leer meer over de inhoud, leerdoelen en methodiek.

Dynamische personeelsplanning

Als lijnmanager, HR-professional en bestuurder moet je omgevingsbewust zijn, zicht hebben op de ontwikkelingen in zorgvraag en -aanbod,

Strategisch leren

De opleiding Strategisch Leren is bedoeld voor HR(D)-professionals, zorgmanagers, praktijkopleiders, leermanagers en directie in de zorg.