HR=Menskracht


In de geest van ‘de bedoeling’ willen wij HR en leerontwikkel domeinen voeden, ondersteunen en begeleiden bij het realiseren en ontwerpen van en passende visie op menskracht.

Organisaties die anders kijken, denken en doen zijn beter in staat om met toekomstige ontwikkelingen mee te bewegen door steeds tijdig te anticiperen. Hierbij vormen de 3 ingrediënten Purpose (willen), Mastery (kunnen) en Autonomy (mogen) dé basis van een succesvolle beweging. De HR = Menskracht” benadering ondersteunt deze beweging.

Doel hierbij is om strategisch beleid  anno 2022 zo flexibel en wendbaar te maken dat iedere veranderende externe omstandigheid (scenario’s) gepareerd kan worden. Hierbij gaat het organisatiebelang en het medewerkersbelang hand-in-hand.

Ontwerp jouw organisatie visie

Edujet wil graag samen een passende visie voor jouw organisatie ontwerpen. Je onderzoekt hoe mensgericht organiseren kan bijdragen aan een hogere kwaliteit van zorg. Je verkent hoe je de kwaliteit van zorg kunt garanderen, en we onderzoeken de relatie tussen HR en Leren & Ontwikkelen. Dit alles ondersteund door inspirerende  voorbeelden en bruikbare interventies.

Persoonlijke ontdekkingstocht

Meedoen aan het expeditie avontuur betekent dat je ervaart wat ‘anders kijken, anders denken en anders doen’ zoal teweeg kan brengen. Voor jou persoonlijk, jouw rol van HR professional én voor jouw organisatie. Je zult merken dat je deelgenoot bent van een proces waarin Ontdekken, Ervaren, Doen, Leren en Dialoog, hand in hand met elkaar gaan. Ook nemen we regelmatig een kijkje in de toekomst. Vervolgens bepaal jij samen met jouw organisatie of en hoe de inzichten te vertalen naar concrete stappen.

Voor wie bestemd?

De expeditie is bedoeld voor (HR)professionals die sturing geven aan een eigen interne werkgroep, bestaande uit collega’s binnen jouw organisatie, die voorafgaand aan de expeditiestart door jou samengesteld wordt.

Wat is het resultaat?

Tijdens de HR = Menskracht expeditie kijken we vanuit verschillende abstracties naar strategische HR thema’s; van microniveau (het belang van de cliënten, de professional) tot op macroniveau (de organisatie, de regio en landelijk). Met de inzichten en nieuwe contacten die je tijdens deze expeditie opdoet, helpen  je op weg om tot een Visie op menskracht te komen en  daarin een  eigen ‘mensgerichte’ aanpak te ontwikkelen.

Ga je mee op reis?

Dit zeggen onze deelnemers over de leergang HR=Menskracht

 

“Kennis ophalen en vervolgens samen met collega’s van andere zorginstellingen onze opgaven onderzoeken was erg inspirerend”

 

“Het was super dat wij met een brede vertegenwoordiging (collega’s HR, L&O, management en primair proces) mee konden doen, de discussies die wij voerden kregen daardoor nog meer waarde en helpen ons om vanaf het begin breder draagvlag en commitment te krijgen”.

 

“Afwisselend en prikkelend programma waarin theorie en praktijk met elkaar verbonden werden”

 

“Inspirerend en leuke docenten, ik zou dit met mijn eigen team willen doen”

 

“Het zet aan tot concrete acties”

 

De eerstvolgende startdata: